Information till den registrerade

 

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi har rutiner för att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker enligt gällande dataskyddsregler(GDPR), den personliga integriteten är viktig för oss och alla ska känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi på instrument JIGE AB följer dataskyddslagen vid all hantering av personuppgifter och är noga med att skydda dina data.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Instrument JIGE Ove Stålberg AB är personuppgiftsansvarig.


Vilka personuppgifter behandlar vi och varför? Vad använder vi personuppgifterna till?

Kund:
De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postdress och i vissa fall personnummer (enskild näringsidkare). Uppgifterna behöver vi för att utföra de uppdrag som ni ger oss. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och fakturera, hantera betalningar, skicka paket till kunder eller kontakta kund via epost. Personuppgifterna ligger endast till grund för att vi skall kunna utföra det uppdrag du som kund gett oss och för att följa gällande lagstiftning.

Leverantör:
Hantering av personuppgifter i de fall det gäller leverantör som är enskild näringsidkare hanteras som för våra kunder (se ovan) och är nödvändiga för att uppfylla ett avtal och bokföringslagens krav.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Oftast är det du som kund/leverantör som lämnat dina personuppgifter till oss men i de fall uppgifterna inte är tillräckliga använder vi oss av Visma Spcs AB för att komplettera uppgifterna så att vi kan utföra vårt arbete.

När vi utför periodiska kontroller på färdskrivare (SWEDAC 3677) hämtar vi ägar- och fordonsuppgifter via biltrafikregistret för attsäkerställa korrekta uppgifter.


Vilka delar vi informationen med?

Vi delar informationen med IT-konsult och leverantörer av dataprogram som hjälper oss att hålla våra datasystem aktuella. IT-konsulten och leverantörer av dataprogram får endast behandla personuppgifter enligt vår policy och inte använda dem i egna ändamål.

Vi kan komma att använda personuppgifterna till att informera om några förändringar sker i vår verksamhet.


Hur länge sparas personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge du är kund eller leverantör i 8 år som för att följa bokföringslagen.Mejlkonversationer och förfrågningar via vår hemsida sparas i en månad.

Tänk på att om du inte vill att vi skall behandla dina uppgifter i mejlkonversation ringa oss istället.


Dataintrång och förlust av information

Datainspektionen underrättas alltid enligt våra rutiner om förlust av data eller dataintrång skulle ske.


Dina rättigheter

  • Om du har frågor eller funderingar om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta oss gärna.
  • Du har rätt att begära en utskrift på de personuppgifter vi behandlar eller få dem ändrade.
  • Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter kan du vända dig till datainspektionen.